Skip to content

OBS vigtig information!! Det er desværre ikke muligt at tilmelde sig et kursus fra kl. 18.00 i aften den 21. september til i morgen den 22. september kl. 02.00, da aftenskolernes bagvedliggende system opdateres.

Fugletur til Vestjylland

Fugletur til Vestjylland

Vi kører fra Grenaa kl. 0730 mod Skjern Enge, hvor vi på udvalgte steder kigger efter gæs, ænder og vadefugle. Vi finder jo også lige Havørnene - hvis de er samarbejdsvillige.

Maj måned i Skjern Enge er et fantastisk sted. Alt kan ske og vi forsøger at finde nogle Pomeransfugle, som hvert eneste år kommer på de samme pladser inden for en margen på 10-20 dage. Disse fugle skal til Norge og bruger specielt de nedarvede rastepladser i Vestjylland hvert år. Fra deres vinteropholdssteder i Afrika når de Vestjylland i maj og tanker op på fedtreserverne til den lille tur på 1000-2600 km til de øde hedeområder i Nordnorge. Alle andefugle kan ses her og lige nu er alle ænder i pragt- og yngledragt og i deres flotteste skrud.

Fra Skjern Enge kører vi op mod Værnengene og gør holdt et smukt sted for at indtage vores frokostsandwich. Vi når herefter reservatet Tipperne, hvor der igennem næsten 100 år er gjort standardiserede tællinger af fuglebestande. Oprettet 1928. Værnengene og Tipperne er store sammenhængende engområder som er blevet kreaturafgræsset til stor gavn for fuglelivet.

Her har vi mulighed for både fra bussen og ude i det fri at iagttage det flade landskab med mange ynglende fugle. Klassikerne er Viber, Store Kobbersnepper og Klyder, der i volter afmærker deres territorier overfor artsfæller. Havørn er fast gæst her - så vi håber vi er heldige. Vi hører om historien bag engene og reservatet, jagten og det frie, hårde liv i denne del af Vestjylland.

Derefter kører vi hjemad - måske er der tid til at køre op langs Holmslands Klit til Ringkøbing og hjemad.
Afgang kl. 7.30 fra Pavillonen, Grenaa og opsamling på Rønde Busterminal kl. 8.00.

FOF Djursland har desuden et forløb om efterårets fugle med ornitolog Lars Peter Johansson. Du kan læse mere om holdet HER