Skip to content

Fredagshøjskolen

Fredagshøjskolen

FOF fortsætter den succesfulde fredagshøjskole med 6 foredrag fra Verdenshistorien og nutidens spørgs-mål til kendte lokale personer og steder.

Med i pakken planlægges en tur til Aarhus – til Stenomuseet og Den gamle by. i Aarhus

Fredagshøjskolen arrangeres i samarbejde med folkeuniversitetet.

Haderslev Bibliotek, Månen, fredage 10.00 – 1200 (221801) eller 13.00-15.00 (221802), 6 foredrag og en bustur, 800 kr.

28.1.2022: Sigfried Matlok: Tyskland efter Merkel.

Efter Angela Merkels 16 år som forbundskansler er der sket et systemskifte i Tyskland, hvor venstrefløjn og De grønne har overtaget posten. Sigfrid Matlok fortæller om de problemer, Tyskland og dets nye re-gering har på forskellige områder og om de lsøninger, der kan være i sigte.

4.2. 2022 – Christian Bjørnskov: Den nordiske tillid.

De skandinaviske lande har altid været kendt som en, på mange måder, anderledes størrelse i Europa. I amerikanske politiske diskussioner taler man endda om 'Getting to Denmark' som et mål i sig selv. Skan-dinavien og resten af Norden repræsenterer ganske enkelt en slags samfund, der på nogle områder er et ideal.

De sidste 20 års forskning peger på, at det særlige træk i de nordiske lande, der gør dem anderledes end resten af verden, er en meget høj grad af tillid. En høj grad af tillid til andre mennesker ændrer den måde, vi agerer sammen på og ændrer også, hvordan retsvæse-ner, offentlige embedsværk og demokratisk politik virker. Den kan også påvirke den måde, almindelige virksomheder fører forretning, ligesom tillid gør de fleste menneskers liv lettere.

I foredraget får du et indblik i den moderne forskning i tillid – inklusive hvordan samfundsvidenskaberne bruger ”hård” matematik til at forstå hvordan et blødt fænomen som tillid påvirker samfundet.

25.2. 2022 Karsten Eskildsen: Mendelssohn – en musikalsk mester

Trods sit alt for korte liv (38 år) nåede Mendelssohn at sætte et helt afgørende præg på europæisk musik- og kulturhistorie. Han blev indbegrebet af 1800-tal-lets dannelse med et epokegørende historisk og in-ternationalt udsyn, som fik betydning ikke blot for Tyskland, men også for især Danmark. Så det er en virkelig begivenhed, at Sønderjyllands Symfonior-kester fredag 11. marts i Haderslev spiller et helt Mendelssohn-program (10. marts i Aabenraa) med hele tre af hans store mesterværker. Se selv mere på symfoniorkestrets hjemmeside og brug evt. dette fo-redrag som optakt – eller få skærpet interessen, også selvom man evt. ikke kan opleve den levende musik.

Karsten Eskildsen, der fortæller den spændende, men også noget tragiske historie om Mendelssohn, er mu-sikhistoriker og bl.a. tidligere leder af Carl Nielsen Museet i Odense

18.03.2022 Sven-Erik Ravn: Sønderjysk humor

Sven-Erik Ravns standup show: Sønderjysk hu-mor – osse for danskere

Det handler om sønderjysk humor – og det er en al-vorlig sag, for her i landsdelen fortæller vi ikke bare historier og vitser, men bruger humor i hverdagen til at sige sandheder. Men der bliver nu også nok at grine ad, når Sven-Erik Ravn – tidligere redaktør for æ Rummelpot – fortæller morsomme episoder fra et langt journalistliv i den sønderjyske landsdel og an-det med relation til emnet. Titlen på standup-showet henfører til, at godt nok tager han sit udgangspunkt i det sønderjyske, men foredraget holdes ikke på den sønderjyske dialekt, så alle kan være med, hvis de er klar til en sund latter.

01.04.2022 Jens Lundsgaard: Storbritannien efter Brexit - hvad nu?

Finanssektoren flyttede ikke fra London i samme grad som forventet. Til gengæld er der stor mangel på lastbilchauffører og tjenere, så det er svært at få en ny opvaskemaskine, og restauranter må holde lukket. Det kræver lidt humor at fordøje Brexit. Der-næst melder spørgsmålet sig: hvad vil Storbritannien nu - ved de det selv? Og hvad betyder det alt sam-men for Danmark?

Fredag 8.04.2022: Nicolaus Steno

Niels Steensen, på latin Nicolaus Steno, var en pioner inden for både anatomi og geologi. Han var søn af en guldsmed, der arbejdede for Christian IV. Da han havde afsluttet sin universitetsuddannelse i fødebyen København, hvor han læste medicin fra 1656 til 1659, rejste han ud i Europa. Foredraget fortæller om den beømte danske videnskabsmand og forbereder et be-søg på det museum i Aarhus, der bærer hans navn.

Fredag en 22.4.2022: Bustur til Stenomuseet og Den gamle by i

Start fra Hertug Hans Plads kl. 09.30 – hjemkomst kl. ca. 18.00