Skip to content

Vi er i fuld gang med at gøre efterårets spændende tilbud klar, der kan derfor stadig mangler billeder og tekster på flere hold. Kontoret holder sommerferie fra d. 1. juli - 8. august (begge dage inkl.). God sommer!

Vadehavet - nationalpark og verdensarv

Vadehavet - nationalpark og verdensarv

Det dansk-tysk-hollandske Vadehav er med dets kuperede klitøer og flade Marskland fuglenes natur og fristed og frisernes landskab og handelsplads. Her har tidevand og stormfloder i forening med kystbefolkningen og skiftende ”herrer” lagt kimen til nutidens verdensberømmelse. Og i snart 40 år har de tre landes regeringer i fællesskab søgt at beskytte den enestående natur og kulturlandskabet. Anerkendelsen blev kronet i 2014, da hele Vadehavsområdet blev udpeget som Verdensarv af UNESCO. Men vil vores overflodssamfund og evige trang til nye oplevelser underminere den mangeårige beskyttelse og dermed områdets internationale status? 

I foredraget samles brikkerne til en oplevelse og forståelse af denne historie, hvor vi også kommer ”bag facaden” på de politiske beslutninger lokalt, nationalt og internationalt.