Skip to content
Førstehjælpskursus i FOF

Basis Førstehjælp - 4 timers kursus

Basis Førstehjælp

4 timers kursus i grundlæggende førstehjælp

Dette førstehjælpskursus i Randers er intensivt, og har sit fokus omkring genoplivning, og håndtering af de oftest forekommende livstruende tilstande.

NB! Dette kursus er ikke til dig der er ved at tage kørekort - se i stedet Færdselsrelateret førstehjælp

Vi lægger vægten på den praktiske udførelse, og kursisten vil efter kurset føle sig rustet til at handle korrekt, når det gælder.

Kurset vil forløbe med overvejende praktiske øvelser, og en smule teori. Dette kursus er godkendt til repetition til blandt andet Flextrafik-chauffører og RAB-behandlere med flere.

Kursets indhold:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (Luftvejshåndtering)
 • Genoplivning (Hjertelungeredning)
 • Orientering og brug af hjertestarter
 • Håndtering af andre livstruende tilstande.

Efter kurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder:

 • Udføre kontrol af bevidsthedsniveau.
 • Udføre korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse.
 • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn.
 • Udføre korrekt hjertelungeredning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop.
 • Være orienteret om placering, og brug af hjertestartere (AED).
 • Have kendskab til udførelse af livreddende førstehjælp, ved de oftest forekommende livstruende tilstande.
 • Have kendskab til førstehjælpens 3 hovedpunkter.
 • Have kendskab til førstehjælpens ABC
 • Have kendskab til førstehjælp til børn.