Skip to content

Tilmelding og betingelser

Tilmelding

Du kan tilmelde dig vores kurser via hjemmesiden. Du er også velkommen til at tilmelde dig ved at ringe eller kigge forbi kontoret.

Venteliste

Når du tilmelder dig et hold eller kursus med venteliste, forventer vi at kunne give dig svar, såfremt der bliver plads på holdet senest en uge før kurset påbegyndes. Hører du ikke fra os, er det fordi der ikke er plads endnu.

Forhåndstilmeldinger

Når du har været tilmeldt et sæsonhold (kursus eller foredragsrække) hos FOF Randers-Favrskov-Mariagerfjord, reserverer vi gerne en plads til dig på samme hold i næste sæson. Forhåndstilmeldingen er kun et tilbud, der som oftest formidles via vores undervisere på kurset inden afslutning. Hvis ikke du har betalt inden betalingsfristens udløb, frigives pladsen til andre interesserede.

Løbende holdstart

De fleste kurser har sæsonstart 2 gange om året - i januar og i september. Nogle kurser har holdstart flere gange i sæsonen, og vi har også weekend- og 1-dagskurser i løbet af året. Du kan altid se den præcise startdato for vores aktiviteter her på hjemmesiden. 

Salgsbetingelser

Afmelding og tilbagebetaling

Hvis du ønsker at annullere din tilmelding, kan tilbagebetaling af det fulde gebyr ske indtil 1 uge før kursets/foredragets planlagte start. Er der mindre end 7 dage til start er tilmeldingen bindende – uanset årsag – og gebyret kan ikke refunderes.
 
Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

  • ændring af undervisningssted
  • ændring af underviser
  • aflysninger pga. sygdom eller lign.*
  • lokaleaflysninger*

* Kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet.
 
Kan et hold ikke etableres, f.eks. på grund af for få tilmeldinger, returneres hele gebyret.

Tilbagebetaling i forbindelse med Corona

Vi tilbagebetaler beløbet for alle mødegange, som aflyses pga. statsfastsatte corona-restriktioner og -nedlukninger. Forlænges restriktionerne/nedlukningen og bliver flere mødegange aflyst, udbetales kompensationen ad en omgang. Vi arbejder, så hurtigt vi kan for at behandle refunderingerne.  

Fortrydelsesret

Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).  

Kursusinformation tilsendes per e-mail og sms

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at FOF Randers-Favrskov-Mariagerfjords administration og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på holdet via brev, e-mail eller sms. Det kan f.eks. være kursusinformationer om f.eks. aflysninger, materialer etc. 

Materialeudgifter og ekstraudgifter

Eventuelle ekstraudgifter til prints, bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. 

Omlægning af undervisning

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at omlægge undervisningen, f.eks. flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med en vikar ved sygdom osv. I tilfælde af, at vi bliver nødt til at nedjustere deltagerantallet på holdet, prioriteres deltagerne efter betalingsdato.

Force majeure

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være, hvis et bassin lukkes på grund af forurening eller lokaler, der lukkes som følge af skybrud, pludselig opståede ændringer i lovgivning og andet der kommer ind under force majeure. I tilfælde af force majeure, vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb.

Privatlivspolitik

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt. Når du er deltager eller kursist hos FOF Randers-Favrskov-Mariagerfjord, behandler vi en række oplysninger om dig og din husstand. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dine tilmeldinger. Her kan du læse hele vores privatlivspolitik.