Skip to content

Kontoret har lukket fra og med uge 26 til og med uge 31. Vi er tilbage mandag den 9. august 2021. Du ønskes en rigtig dejlig sommer og på gensyn!

Undervisning i violin hos FOF-Vest

Violinspil

Violinspil

Målet er at give dig et bredt kendskab til violinen som instrument, så du kan bruge violinen både som melodi- og akkordinstrument og derved kan deltage i flere sammenspilsformer samt evne solopræstationer.
At give dig kendskab til den danske folkemusik i særdeleshed og folkemusik i almindelighed samt en forståelse og respekt for musik og sammenspil generelt.
Du spiller melodier og akkorder tilrettelagt efter dit individuelle niveau.
Alt efter dit formåen introduceres: dobbeltgreb, forsiringer (triller, slides, roles, pull offs) og melodivariationer (improvisation).

Underviseren kontakter dig ang. det praktiske.