Skip to content

Værdigrundlag

Om du er kursist, gæst, underviser, administrativ medarbejder, foredragsholder eller bestyrelsesmedlem, vil du som aktiv i vores organisation blive en del af vores værdier. FOF Vest indgår i et stort fællesskab fordelt på 28 afdelinger i Danmark. 

Vores formål og værdigrundlag er defineret ud fra følgende: 

Formålet er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistisk kulturtradition at fremme kundskab om mennesker og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

Missionen er at udvide den enkeltes indsigt, vidsyn og livskvalitet.

Visionen er folkeoplysning, der indeholder både læring og oplevelser.  

FOF's slogan er: Klogere, sundere, gladere

FOF's logo er: Spiralen – den evige udvikling, der kender sit udgangspunkt

FOF tilbyder det enkelte menneske undervisnings- og fritidstilbud, der indeholder både læring og oplevelser indenfor folkeoplysningen og forberedende voksenundervisning. 

FOF’s tilbud har følgende grundelementer:

  • Personlig udvikling
  • Øget livskvalitet
  • Et bedre grundlag for at være en aktiv samfundsborger
  • Faglig viden 

FOF arbejder for at udvide den enkeltes indsigt og vidsyn. Det er ikke blot vigtigt at vide, hvad der sker, men også at forstå hvorfor. Dannelse, forstået som at udvikle menneskers evne til at være opmærksom på tilværelsen, er centralt. 

FOF tilbyder undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt. Arbejdsmetoden er ligeværdighed, hvor den enkelte lærer at tage ansvar. 

FOF står for kvalitet, nytænkning og fleksibilitet. FOF har særlig fokus på de gode undervisere, det kulturelle indhold og mangfoldigheden. FOF forener individualisme, fællesskab og forskellighed. 

Se mere om FOF's værdigrundlag her.