Skip to content

Praktiske informationer

Kontakt 

E-mail: tilmelding@fof-vest.dk 
Telefon: 7512 3805

Adresse 

FOF Vest, Kongensgade 70, 6700 Esbjerg

Åbningstider 

Telefonerne og kontoret er åbne for personlig betjening i nedenstående tidsrum:
Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Kontoret er lukket i weekenderne, skoleferierne og på helligdage. 

Info om kurser og foredrag på aftenskolen 

Tilmelding
Al tilmelding foregår enten via hjemmesiden eller ved at kontakte kontoret hos FOF Vest via mail eller telefon. Du kan også kigge ind på kontoret i Kongensgade 70, 1. sal, 6700 Esbjerg. 

Oplysning ved tilmelding 
Når du tilmelder dig, skal vi bruge: navn, adresse, fødselsdato, e-mail og telefonnummer.

Kommer du fra en anden kommune end der, hvor kurset afholdes, er du naturligvis velkommen til at deltage, du skal blot oplyse hele dit cpr. nr.

Priser
Prisen for deltagelse ses under hver enkelt kursus, arrangement og foredrag m.v.  På nogle hold kan der forekomme ekstraudgifter til f.eks. bøger, råvarer og andre materialer, som du selv betaler for. Information om ekstra udgifter på et hold vil altid fremgå af kursusbeskrivelsen her på vores hjemmeside, og afregnes direkte med underviseren ved første mødegang. 

Udgifter for fotokopi - pris kr. 1,00 pr. stk.

Fanø kommune giver pensionisttilskud.

Tilmelding er nødvendigt til alle kurser og foredrag m.m. 

Betaling 
Du kan tilmelde dig vores kurser, foredrag, ture m.v. på vores hjemmeside, e-mail, telefon og på kontoret i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg.

Tilmelding på hjemmesiden
På vores hjemmeside www.fof-vest.dk, har du mulighed for at betale med betalingskort og MobilePay.

Tilmelding på e-mail og telefon
Du kan tilmelde dig hold og kurser m.v. ved at skrive til vores mail tilmelding@fof-vest.dk. Der er også mulighed for tilmelding over telefon på nummeret 7512 3805. Her vil du i begge tilfælde efterfølgende modtage en mail med betalingsID til Netbank.

Tilmelding på kontoret
Du er velkommen til at møde op på kontoret i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg, og tilmelde dig eller betale for et kursus eller foredrag m.v. Her kan du betale kontant eller med MobilPay. 

Din tilmelding er bindende.

I nogle tilfælde bliver der udsendt et indbetalingskort efter tilmelding. Betalingsfristen på betalingskortet skal overholdes, hvis du ønsker at sikre dig en plads.

Manglende betaling regnes ikke som en framelding; men du kan dog risikere, at manglende betaling betyder, at din plads bliver givet til en anden, såfremt der er venteliste. Betaling skal være foretaget inden betalingsfristens udløb, ellers har FOF Vest ret til at give pladsen til en anden. Kan et kursus, foredrag og arrangement m.v. mod forventning ikke etableres, så returneres hele gebyret. 

Af den udsendte bekræftelse på din betaling fremgår undervisnings-/ mødested, første mødedato, lokale og evt. praktiske oplysninger. Der tages dog forbehold for ændringer. Denne e-mail betyder, at du er tilmeldt og har en plads.

Det er vigtigt for os, at du giver besked i god tid, hvis du forhindres i at deltage.

Det er muligt ved hold med mange timer, at få opdelt din betaling i rater.

Framelding 
Framelding kan ske indtil 10 dage før kurset starter. Det indbetalte kursusgebyr vil da blive tilbagebetalt, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 50,00. Herefter er tilmeldingen bindende og gebyret kan ikke refunderes.

Foredrag, rejser og lignende er ikke omfattet af muligheden for afmelding.

Varighed og priser
En undervisningslektion er på 55 minutter inkl. 10 minutters pause. Enkelte undervisere har af hensyn til undervisningens praktiske gennemførelse ikke indlagt pause, hvorfor lektionen beregnes med 45 minutter.

Deltagergebyret afhænger dels af, hvor mange lektioner, der undervises, men også af tilrettelæggelsesformen. Således koster kurser med samme timetal nødvendigvis ikke det samme.

Et foredrag varer normalt 1½ - 2 timer.

 

Vi forbeholder os retten til aflysning af kurser, foredrag, ture, arrangementer og rejser samt ændringer i adresser/ datoer/ priser/ undervisere.