Skip to content

Hvem er vi

Hvem er FOF Østfyn?

FOF Østfyn er en aftenskole, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning på Østfyn, i Kerteminde og Nyborg kommune.

FOF Østfyn udbyder både dag- og aftenkurser, samt foredrag og udflugter. Vi har tilknyttet en flok dygtige undervisere, som kører hold rundt omkring i de to kommuner i offentlige eller private lokale.

FOF Østfyn er en del af FOF – Danmarks største udbyder af folkeoplysning med en bred vifte af undervisning og kulturelle arrangementer i mere end 82 kommuner. Folkeoplysning handler om livslang læring med et formål om at blive klogere på sig selv, hinanden og verdenen. Her lærer du af lyst og ikke af pligt, så derfor kan du gå i dybden med netop det, som du interesserer dig for.

Du kan læse mere om FOF på www.fof.dk