Skip to content

Salgsbetingelser

Tilmelding:
Tilmelding kan ske på hjemmesiden, på mail til ostfyn@fof.dk eller på telefon 3080 2660.
Husk at give os besked, hvis der er ændringer i din adresse, telefonnr. eller mailadresse, så vi kan give dig besked ved kursus-ændringer eller lign.

Derfor beder vi dig om dit CPR.NR:
Deltagere fra andre kommuner er velkomne i FOF Østfyn.
Hvis du er bosiddende udenfor den kommune, hvor dit kursus afholdes, skal du opgive hele dit CPR.NR. Dette bruges i forbindelse med den mellemkommunale udligningsordning.

Betaling:
Ved tilmelding på hjemmesiden betales med Betalingskort eller MobilPay. Beløbet trækkes først, når det er sikret, at der er plads på holdet. Hvis du tilmelder dig på mail eller telefon, modtager du en mail med betalingsID til Netbank. Betalingsfristen skal overholdes.
Manglende betaling regnes ikke som en framelding; men du kan dog risikere, at manglende betaling betyder, at din plads bliver givet til en anden.
Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten ( jf. forbrugeraftalelovens §18, stk 2)

Framelding/tilbagebetaling:
Bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig give os besked hurtigst muligt. Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 2 uger før kursets planlagte start, dog med fradrag af administrationsgebyr på 100,- kr.
Tilmelding til foredrag er bindende, og der er ingen tilbagebetaling.
Kan et kursus eller foredrag mod forventning ikke sættes i gang, returneres hele indbetalingen. Der tages forbehold mod ændring af underviser, sted og tidspunkt.

Hold med ventelister:
Hvis du går på et hold, har du første prioritet til at fortsætte på holdet i den efterfølgende sæson.
Tilmelder du dig derfor et hold som netop har været fyldt, kommer du på venteliste, selvom det ikke umiddelbart kan ses af hjemmesiden.
Er der nogle, som ikke ønsker at fortsætte, kommer du på holdet og modtager en mail fra os.

Force majeure:
Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være lokaler, der lukkes som følge af skybrud, pludselig opståede ændringer i lovgivning og andet der kommer ind under force majeure. I tilfælde af force majeure, vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb.

Forbehold:
FOF tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere, undervisningstider og undervisningssteder.

Gældende for alle fag:
Undervisningen tilbydes i henhold til Lov om Folkeoplysning.

Er kurset overtegnet, eller er der ikke tilstrækkelig tilslutning, vil du få skriftlig eller telefonisk besked om aflysning af holdet, eller med tilbud om deltagelse på andre af vore kurser.
Et indbetalt gebyr tilbagebetales fuldt ud.

Læreren planlægger undervisningen og pauser indenfor den planlagte tid. En undervisningstime er på 55 minutter, hvoraf de 10 minutter kan anvendes som pause.
Evt. aflyste mødegange (f.eks. p.g.a. sygdom) gennemføres i forlængelse af kursets planlagte forløb.

Ferie som folkeskolen, eller efter aftale med læreren.

Materialer:
Bøger og materialer betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren.

Tilskud til deltagerbetaling:
Der ydes ikke tilskud til pensionister hverken i Nyborg eller Kerteminde kommune.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus,Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet via www.forbrug.dk
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse ostfyn@fof.dk


Kontoret træffes på Tlf: 30 80 26 60
(Bedst: mandag og torsdag kl. 10-15)