Skip to content
Pigerne på Sprogø

Pigerne på Sprogø

Pigerne på Sprogø

Hvem var kvinderne? Hvorfor endte de på Sprogø? Hvorfor synes datidens politikerne, lægerne og befolkningen generelt, at en isolationsanstalt på en ø var det helt rigtige for kvinderne? Og hvorfor blev de egentlig kaldt piger?

Historiker og museumsleder Sarah Smed fortæller om arbejdet bag bogen ”Pigerne fra Sprogø”. Om at fordybe sig i kvindernes bevarede journaler fra åndssvageforsorgen, hvor der både er bevaret resultater af kvindernes IQ-test, men også billeder af dem og personlige breve. Om at studere samtidens videnskabelige tekster om f.eks. racehygiejne og om hvordan velfærdsstatens tidligere socialpolitik, som var uløseligt forbundet til ø-anstaltens oprettelse. 

Sarah Smed er museumsleder for Danmarks Forsorgsmuseum og stod i spidsen for den historiske udredning af særforsorgen 1933-1980, som førte til regeringens officielle undskyldning i 2023 til bl.a. de tidligere anbragte på Sprogø.