Skip to content

Kontoret har lukket fra og med uge 26 til og med uge 31. Vi er tilbage mandag den 9. august 2021. Du ønskes en rigtig dejlig sommer og på gensyn!

Jagttegn hos FOF-Vest

Jagttegn

Jagttegn

I samarbejde med Varde og Omegns Jagtforening under Danmarks Jægerforbund afholdes kursus for alle med interesse for jagt og natur. Kurset omfatter vildtkendskab, våbenlære- og betjening, jagtlovgivning, orientering om de almindelige jagtformer i DK, jagtteknik, vildtpleje, herunder udsætning af vildt samt arbejde med jagthunde. 3 lektioner vil foregå på flugtskydningsbane og vil omfatte den praktiske del af jagtprøven samt skydning med haglgevær. Kurset er tilrettelagt med henblik på at bestå jagtprøven foråret 2022.

Derudover vil der blive mulighed for at træne med dygtige instruktører med henblik på haglskydeprøven samt foredrag om, hvordan I kan komme igang med jagten som nyjægere.