Skip to content
Jagttegn - FOF Vest

Jagttegn

Jagttegn

I samarbejde med Oksbøl og Omegns Jagtforening under Danmarks Jægerforbund afholdes kursus for alle med interesse for jagt og natur.

Kurset omfatter vildtkendskab, våbenlære- og betjening, jagtlovgivning, orientering om de almindelige jagtformer i DK, jagtteknik, vildtpleje, herunder udsætning af vildt samt arbejde med jagthunde. 3 lektioner vil foregå på flugtskydningsbane og vil omfatte den praktiske del af jagtprøven samt skydning med haglgevær.

Kurset er tilrettelagt med henblik på at bestå jagtprøven til foråret.

Derudover vil der blive mulighed for at træne med dygtige instruktører med henblik på haglskydeprøven samt foredrag om, hvordan I kan komme igang med jagten som nyjægere.