Skip to content
Undervisning i violin hos FOF-Vest

Violinspil

Violinspil

Målet er at give dig et bredt kendskab til violinen som instrument, så du kan bruge violinen både som melodi- og akkordinstrument og derved kan deltage i flere sammenspilsformer samt evne solopræstationer.

At give dig kendskab til den danske folkemusik i særdeleshed og folkemusik i almindelighed samt en forståelse og respekt for musik og sammenspil generelt.
Du spiller melodier og akkorder tilrettelagt efter dit individuelle niveau.

Alt efter dit formåen introduceres:
Dobbeltgreb, forsiringer (triller, slides, roles, pull offs) og melodivariationer (improvisation).

 

Underviseren kontakter dig ang. det praktiske.