Skip to content
Franskundervisning hos FOF-Vest

Fransk for letøvede

Fransk for letøvede

Dette kursus er for dig, som allerede har et kendskab til fransk på begynderniveau, men ønsker at bygge videre på dine færdigheder. Derfor fortsætter vi med introduktionen til det franske sprog og den franske kultur ved at tage udgangspunkt i dine nuværende fremskridt.

Sammen arbejder vi videre med opbygning af sprogets ordforråd, sprogets grammatik og sætningskonstruktioner samt sprogets lydsystem. Vi bevæger os igennem disse felter ved at berøre relevante emner, så du bliver i stand til at begå dig i hensigtsmæssige hverdags- og rejsesituationer. Foruden dette, vil du tilmed udvikle din tekstforståelse igennem vores læsning af diverse tekster. 

Undervisningen vil være varieret og nuanceret, og der lægges vægt på at udvikle den enkeltes kommunikative evner ved, at vi begynder at anvende og øve de eksisterende færdigheder samtidig med, at ordforrådet udvides. Der vil særligt lægges vægt på, at den enkelte, til hver undervisningsgang, får udtrykt sig på fransk igennem korte præsentationer, oplæsning samt ved at besvare og stille spørgsmål.

Du vil udvikle dit franske sprog såvel mundtligt som skriftligt. Medbring din notesbog, så du aktivt kan nedfælde det mundtlige på skrift. 
Udgifter til materialer afregnes til underviseren.