Skip to content

Vi er i fuld gang med at planlægge efterårets kurser. Er du kursist eller underviser og har gode ideer, så skriv til os: ostfyn@fof.dk. Vi er der for dig;-)

Finsk for begynder

Finsk for begynder

På begynderkurset starter vi helt fra bunden med alfabetet, tallene og udtale – og vi danner os et overblik over de mange kasus, som det finske sprog er bygget op på.
I løbet af kurset lærer du at præsentere dig selv og indlede en samtale med et basalt ordforråd.
Vi træner små̊ nyttige hverdagsdialoger og arbejder med elementær grammatisk forståelse både skriftligt og mundtligt. Derudover stifter vi naturligvis bekendtskab med den finske kultur og samfundsforhold i de 1000 søers land.

Undervisningsmateriale bestilles samlet 1. mødegang, til en pris på ca. 275,00 kr, + 50 kr. til udleverede handouts.

Du er velkommen til at kontakte underviser Rosanna Lavendel Frost på e-mail info@finsksprogogkultur.com eller tlf. 3119 1225, hvis du har spørgsmål til kurset.