Skip to content

Kontoret har lukket fra og med uge 26 til og med uge 31. Vi er tilbage mandag den 9. august 2021. Du ønskes en rigtig dejlig sommer og på gensyn!

Svampetur med naturvejleder Morten Vinding

Svampetur med naturvejleder Morten Vinding

Svampetur med naturvejleder Morten Vinding

Ved du, at det er en rigtig hyggelig familiebeskæftigelse at gå på svampejagt?

På vores tur gennem plantagen får vi indblik i svampenes forunderlige verden. Hovedvægten vil blive lagt på gode spisesvampe og deres giftige modstykker, således at du bliver "klædt på" til at gå på svampejagt på egen hånd. På nuværende tidspunkt plejer tragtkantarellerne at være den altdominerende spisesvamp i skoven, så sandsynligheden for at få kurvene fyldte er meget stor.

Efter turen vil naturvejlederen give tips og tricks til tilberedning og opbevaring af svampe.

Mødested: Gl. Skovfogedbolig Varde, Sdr. Plantage Roustvej 111.
Bemærkninger: Medbring en lille skarp kniv, en børste og en kurv til høsten.