Højskoler

KirkehøjskoleI samarbejde med Søften og Foldby Menighedsråd. Tilmelding senest 4 dage før mødet: Kirkekontoret, tlf.86985144 tirsdag og fredag kl. 9.30-12.00 samt på mail foldby.sogn@km.dk eller soeften.sogn@km.dk. Pris pr. foredrag, kr. 80,-. incl. kaffe med rundstykke og let frokost. Der betales kontant eller med MobilePay ved indgangen. Alle arrangementer foregår i Søften-Foldby Sognegård, Skolevej 7, Hinnerup.

Tema efterår 2020:

Livets udfordring i lyset af kærlighed, venskab og menneskesyn 

Anne Marie Kragh Pahus og datteren Kathrine: Kærligheden på tværs af generationer
Med baggrund i menneskesyn hentet i dels antropologien, dels i filosofien, vil to kvinder fra to generationer kaste deres lys på kærlighed og venskab af i dag. Hvordan forstår vi kærlighed og venskab på tværs af kulturer, hvad tør vi binde os til - og hvor længe? Vi ser på forskelle i ideer om kærlighed og venskab på tværs af kontinenter og på tværs af generationer, som samtidig kan fortælle os noget om det mest grundlæggende ved det at være et menneske, der har andre kær
 Lørdag 9:30-13:00 19-9-20

Jacob Birkler: Menneskesyn til eftersyn
Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. De største udfordringer er dermed ikke økonomiske, men etiske. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed vores blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles
Lørdag 9:30-13:00 14-11-20

 
Tema forår 2021:

Sange og salmers positive virkning

Sognepræst Morten Skovsted: 100 nye salmer
S
ognepræst Morten Skovsted er meget optaget af salmer, og han var redaktionsformand for salmebogstillægget '100 salmer'., der udkom i 2016. Han vil i dette foredrag gøre os klogere på salmernes oprindelse og historiske betydning, men der vil også blive lagt et kærligt ord ind for behovet for nye salmer. Udgangspunktet for foredraget er udgivelsen '100 salmer', som Morten Skovsted har med, og som der vil blive sunget fra. Vi vil komme omkring alle de vigtigste, nyere salmedigtere, og vi vil opleve mangfoldigheden blandt de nyere salmer.
Lørdag 9:30-13:00 23-1-21

Salmedigter og sognepræst Iben Krogsdal: Forfatterskab med nye salmer.
Kan man synge sig kristen?
Vi kan ikke synge os ud af det svære i vores liv - men når vi synger sammen, kan vi helt ind i hjerterne dele både glæde og sorg - og måske kan vi endda ligefrem synge os kristne. F!orfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil denne formiddag åbne for sit salmeunivers og give os etindblik i arbejdet med at skrive salmer. Hun vil fortælle om nogle af de menneskeskæbner, der findes mellem linjerne i hendes salmer - og hun vil tale om livet i krise, glæde og ikke mindst vild opstandelse.
Lørdag 9:30-13:00 27-3-21