Foredrag

Fokus på ulve i Danmark

Ulve i Danmark

Fokus på ulve i Danmark ved foredragsholder Uwe Lindholdt 

Hvad er ulven for et dyr? Hvordan er ulvens levevis og fødegrundlag? Der fortælles om ulvens udbredelse i Europa, og hvordan ulven forvaltes i forskellige lande. Hvilke myter, sagn, fortællinger, symboler og forfølgelser knytter sig til ulve? Hvor kommer de danske ulve fra? Hvilke erfaringer har man med ulve i Danmark siden indvandringen i 2012? Hvor farlig er ulve for mennesker og husdyr? Hvad kan man gøre for at beskytte vores husdyr mod ulve og andre rovdyr? Hvad skal man gøre, hvis man møder en ulv? Er ulven kommet for at blive? Hvilken rolle spiller ulve og andre rovdyr i naturens økologi? Det er ikke et foredrag for eller imod ulve men om ulve.
Foredragsholderen er ikke ulveforsker men forsøger at formidle den viden, der er om ulve, og de holdninger, der er i befolkningen.