Kulturture

Pga. COVID-19 har det desværre ikke været muligt at planlægge operature, inden sæsonens program skulle trykkes. Det er dog fortsat hensigten at planlægge ture så snart, forholdene tillader det. Hold dig orienteret på Facebook og her på vores hjemmeside www.fof-sonderborg.dk. Herunder har du mulighed for at tilmelde dig en interesseliste - nr. 211100.