Operature

Pga. COVID-19 har det desværre ikke været muligt at planlægge operature, inden sæsonens program skulle trykkes. Det er dog fortsat hensigten at planlægge ture så snart, forholdene tillader det. Hold dig orienteret på Facebook og på vores hjemmeside www.fof-sonderborg.dk hvor du også har mulighed for at tilmelde dig en interesseliste.