Skip to content
FVU dansk FOF

FVU - Dansk og Matematik og OBU

FVU- Dansk og Matematik og OBU

Gik du glip af noget i skolen? Vil du hjælpe dine børn med lektierne, eller er du ordblind? FOF Randers kan hjælpe dig til at blive bedre til dansk og matematik med kurser, som er individuelt tilpassede dine behov og evner. Undervisningen er gratis. Hvis holdene angivet nedenfor ikke passer dig tidsmæssigt, er du velkommen til at kontakte FOF Randers på tlf. 87 12 40 40, så hjælper vi med at finde et hold, der passer dig bedre. Vi forestår selv FVU undervisningen og ordblindeundervisningen foregår i samarbejde med Randers HF&VUC.