Skip to content
Filosofi FOF Randers-Mariagerfjord

Introduktion til filosofi

Introduktion til filosofi

Introduktion til filosofi, fra antikken til renæssancen – forår 2024

På kurset får du en introduktion til den vestlige filosofis tidlige historie, til filosofiens hovedspørgsmål og til nogle af filosofiens hovedskikkelser i perioden fra antikken og op til renæssancen
Sideløbende inddrager vi den almindelige historiske og idéhistoriske udvikling i perioden.
Undervisningen er målrettet dig der ønsker en helt grundlæggende indsigt i filosofiens hovedspørgsmål og -skikkelser frem til renæssancen, både begynderen og den øvede kan få et udbytte af kurset.
Undervisningen er til dels dialogbaseret, hvor vi i fællesskab forholder os til uddrag af nogle af filosofiens hovedværker og bruger også den filosofiske metode til at fordybe os i samfundsrelevante temaer, der måtte dukke op under vejs.
Vi gennemgår følgende filosoffer og temaer:
De førsokratiske filosoffer
Sokrates
Platons erkendelsesteori og metafysik
Platons politiske filosofi
Aristoteles’ metafysik og logiske system
Aristoteles’ etik & politiske filosofi
Stoicismen
Middelalderens filosofi
Thomas Aquinas
Pierre Abelard
William af Ockham
Universaliestriden
Niccolo Machiavelli
Francis Bacon

Underviser: Michael Jensen er cand. Mag. I filosofi fra Århus universitet og har en bred undervisningserfaring bl.a. fra det private erhvervsliv

Dit forventede udbytte vil, ud over kendskabet til hovedskikkelserne i den vestlige filosofi og deres tanker, være en introduktion til dé væsentlige problemstillinger der stadig dominerer filosofien. F.eks.
- Hvad er lykke og hvordan hænger lykke sammen med det gode liv?
- Af hvad natur er det der er?
- Hvad vil det sige at vide noget?
- Hvad er forskellen på mening og viden?
- Hvordan opnår vi viden?
- Hvad er naturen af vores begreber
- Hvad er forholdet mellem bevidsthed (sjæl) og krop
- Indsigt i sammenhængen mellem udviklingen inden for filosofi, kultur, religion og videnskab 

Tidligere kursister udtaler:
”Inspirerende, levende, god, lyttende og grundig fortæller”
”Kan mærke, at han har en stor viden om emnerne han underviser i og brænder for at give sin viden videre”
”Formår at få kursister med, således at de får en god forståelse af stoffet”
”Han er god til at omskrive forklaringerne og give eksempler, som fremmer forståelsen, sætter dog også pris på, at kursisterne deltager aktivt i undervisningen, men intet krav”
”I løbet af de sidste 6 - 7 år har jeg med afbrydelse, fulgt kurser omhandlende forskellige filosofiske emner, fra de tidlige filosoffer og indtil nu, med Michael som underviser. Jeg har derved fået en stor interesse for filosofiske emner og kan mærke, at jeg har fået en større forståelse, tolerance for mennesker i flere af samfundets lag og folkeslag. Og at der er og har været stor forskel på menneskets natur og vilkår igennem historien”
Det er for mig, en både udviklende samt eventyrlig glæde at “vandre med fortidens filosoffer og dem af i dag" i en tæt dialog med underviser samt øvrige deltagere i FOF regi”

Tidspunkt: Mandage kl. 19 – 21
Opstart 29. januar 2024
Undervisningsfri i uge 7, samt omkring påske