Skip to content
Mindfulness hos FOF

Stress - Pas på dig selv

Stress - Pas på dig selv

Hvad sker der i krop og hjerne, når man bliver stresset? Overordnet skelnes der mellem kortvarig positiv 
stressreaktion, der gør os i stand til at handle i pressede situationer og langvarig stress, der svækker 
vores præstationsevne og fører til mistrivsel. Hvad er symptomerne på stress - og hvordan tager man 
sine forholdsregler for at undgå den langvarige stress.
I løbet af workshoppen får du viden om, hvad stress er, samt mulighed for at arbejde med konkrete 
værktøjer, som du kan bruge i din hverdag