Skip to content

Fredagshøjskolen i Vojens

Fredagshøjskolen i Vojens

Fredags den 11.2.2022: Christian Bjørnskov: Den Nordiske tillid

De skandinaviske lande har altid været kendt som en, på mange måder, anderledes størrelse i Europa. I amerikanske politiske diskussioner taler man endda om 'Getting to Denmark' som et mål i sig selv. Skan-dinavien og resten af Norden repræsenterer ganske enkelt en slags samfund, der på nogle områder er et ideal.

De sidste 20 års forskning peger på, at det særlige træk i de nordiske lande, der gør dem anderledes end resten af verden, er en meget høj grad af tillid. En høj grad af tillid til andre mennesker ændrer den måde, vi agerer sammen på og ændrer også, hvordan retsvæse-ner, offentlige embedsværk og demokratisk politik virker. Den kan også påvirke den måde, almindelige virksomheder fører forretning, ligesom tillid gør de fleste menneskers liv lettere.

I foredraget får du et indblik i den moderne forskning i tillid – inklusive hvordan samfundsvidenskaberne bruger ”hård” matematik til at forstå hvordan et blødt fænomen som tillid påvirker samfundet.


Fredag 4.3.2022: Mikkel Leth Jespersen: Sønderjyske kaptajnsfruer og sønderjysk skibsfart

Med sine lange kyststrækninger i øst og vest har sø-fart spillet en stor rolle i Sønderjyllands historie så langt tilbage i tiden, som kilderne rækker. Denne ud-vikling beskrives i Historisk Samfund for Sønderjyl-lands nye tobindsværk, Sønderjysk søfarts historie. Medforfatter og redaktør af værket Mikkel Leth Je-spersen vil fortælle om den sønderjyske søfartshisto-rie med særlig fokus de kaptajnsfruer, der sejlede med deres mænd på langfart til Sydamerika og Kina i an-den halvdel af 1800-tallet.

.

Fredag den 12.3.2022

Tur i egne biler til Kulturhistorisk museum i Aabenraa

Afgang Vojens 09.30, ankomst Aabenraa ca. 10.00, besøg på museet, derefter en beskeden frokost og ef-termiddagen fri.

Fredag den 25.3.2022: Sigfried Matlok: Tyskland efter Merkel

Efter Angela Merkels 16 år som forbundskansler er der sket et systemskifte i Tyskland, hvor venstrefløjn og De grønne har overtaget posten. Sigfrid Matlok fortæller om de problemer, Tyskland og dets nye re-gering har på forskellige områder og om de lsøninger, der kan være i sigte.