Skip to content

Praktiske oplysninger

Generalforsamling 31.3.2022 kl. 18.15 på UC Syd

Dagsorden efter lovene

Vi opretter løbende kurser, som ikke er nævnt i sæsonprogrammet.
Disse kurser lægges løbende ind på hjemmesiden.
Her har du også mulighed for at se en mere uddybende tekst om hold og foredrag.


Tilmelding  
Tilmelding kan foregå via hjemmesiden, pr. telefon 29906359, pr. mail eller brev.
Når et hold er klar til start eller senest 1 uge før starten, modtager deltagerne startbrev og opkrævning på kursusgebyret, enten pr. mail eller pr. brev, hvis man ikke har e-mailadresse.
 

Betaling 
Betaling sker lettest ved at bruge netbank.
Betalingsoplysninger står nederst på det startkort, der udsendes.
Der kan dog også betales pr. kontooverførsel eller kontant. 
Kontakt FOF, hvis du har brug for en af disse løsninger.
Der opkræves kun gebyr for hold, som vi starter! Du  betaler ikke, før vi kan levere varen.


Afmelding
 
Afmelding kan ikke ske til underviserne, men alene ved henvendelse til FOF’s kontor. 
Afmelding skal ske senest 14 dage før holdstart - ellers er man betalingspligtig!
Manglende betaling betragtes ikke som framelding.


Tilbagebetaling 
Tilbagebetaling af kursusgebyret kan tilsvarende ske indtil 14 dage før holdets planlagte start 


Kursusbestemmelser

En undervisningslektion er på 55 minutter inkl. 10 minutters pause. 
Ved hold med f. eks. 3 lektioner kan pauser sammenlægges til en længere midtvejspause. Pauser kan ikke sammenlægges og holdes ved afslutningen!
Vi tager forbehold for ændring af underviser og sted, ændrede tilskudsregler, samt for fejl i sæsonprogram og på hjemmeside.

Materialer 
Medmindre andet er anført, skal kursusmaterialer og ekskursioner betales af deltagerne.


Private grupper, foreninger og virksomheder
Har jeres forening eller virksomhed brug for ny viden og nye idéer?
FOF Haderslev samarbejder med mange dygtige og engagerede lærere, instruktører og foredragsholdere. Ring 29906359, hvis du har ønsker eller behov.


Udenbys deltagere er meget velkomne

Vi har kursister fra store dele af Jylland/hele regionen/der kommer langvejs fra – og alle er velkomne.
Deltagere, som ikke er fra Haderslev kommune, skal dog oplyse fuldt CPR-nr.. 


Bestyrelsen for FOF Haderslev
 Jacob Buris Andersen (formand), Henning Hansen (næstformand), Johnny Jacobsen, Harro Harrebye, Birthe  Bergholt. Børge Koch og Jørn Juhl

Skoleleder: Kai Bjørnskov