Skip to content
Lær dansk hos FOF

Dansk

Dansk

Dansk som fremmedsprog A1.1
Danskkurset er for dig, der ikke kan gå på sprogskole, eller for dig, der kan sproget lidt men gerne vil starte forfra. Vi holder os til en fleksibel form for undervisning uden tests og eksaminer. Vi beskæftiger os med emner som at præsentere sig selv og andre, tale om hverdagsting, købe ind, bestille ting på café, tale om sin fritid og sit arbejde, beskrive ting, mennesker, steder.
I undervisningen prioriterer vi mundtlig kommunikation og udtale højt. 
Undervisningsmaterialerne er ikke inkluderet i prisen.

Dansk samtale
Du har lært dansk på højt niveau, men du tør ikke bruge sproget i hverdagen. Du føler dig stadig usikker, når du taler dansk, har svært ved at finde de rigtige ord, og du skifter til engelsk efter få sætninger på dansk. Du har måske også svært ved at forstå dansk talt i normal hastighed. På kurset arbejder vi med emner, der beskæftiger opinionen i Danmark, hører nyheder eller TV-udsendelser, læser artikler og diskuterer aktuelle emner. Derudover deltager alle aktivt i timen med at præsentere emner af egen interesse.