Instrumentalundervisning

Forsøgsprojekt, startet oktober 2018. Projektet fortsattes i 2019 og evalueres derefter. Det gennemføres efter reglerne for instrumentalundervisning med op til 7 deltagere på holdene.
Projektmidlerne var brugt omkring 1.9.2019, men FOF's bestyrelse har besluttet at støtte projektet 2019 ud og siden fastsætte prisen efter et tilskud på 5/7 i 2020, uanset Haderslev Kommune kun giver 20 % i tilskud.

Den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen på de enkelte hold aftales mellem lærer og deltagere. Der må påregnes en mindre udgift til noder.