Livsstil og personlig udvikling

Kærlighed

Der er dybest set to måder at opleve livet på – gennem kærlighed eller gennem frygt.

De valg, vi har truffet gennem livet, er alle i deres grundform enten drevet af frygt, underskud og usikkerhed eller af lyst, glæde, tillid eller en anden form for positiv tilgang, som i sin grundform er kærlighed.

Hvis vi i det øjeblik, vi træffer et valg, grundlæggende oplever os sikre i livet på, at vi må være den, vi er, uden frygt for afvisning, vil vores måde at opfatte og være i livet på være drevet af kærlighed.

Det modsatte gør sig gældende, hvis vi er usikre på vores berettigelse. Er jeg god nok som mig? Er jeg lige så meget værd som andre? Må jeg føle, som jeg gør? Må jeg sætte mig selv før andre osv.?

Frygt og kærlighed er grundformer, og derimellem eksisterer der et utal af nuancer eller tråde, der udspringer fra de to grundtilstande.

Det er jo store ord men prøv ikke desto mindre at tænke på en følelse eller en tilstand!
Marcella
Spørg dig selv, hvor den grundlæggende udspringer fra – kærlighed eller frygt?

Marchella har lavet tre workshops med udgangspunkt i at øge selvkærligheden i dig. Hver workshop er uddybet på vores hjemmeside: 

Workshop 1. Selvkærlighed gennem mental U-vending

Workshop 2. Selvkærlighed gennem værdier

Workshop 3. Selvkærlighed gennem accept og omsorg for dét i dig, der ikke måtte være

Når selvkærligheden øges, minimeres frygten automatisk, og du vil i større grad træffe valg derefter.

Alle tre workshops kan tages uafhængigt af hinanden. Du får selvfølgelig mest ud af at tage alle tre, men indenfor hvert sit område støtter det dig i processen til mere selvkærlighed.

Alle dine problemer bliver selvfølgelig ikke løst, selvom du tager alle tre workshops. Du skal se workshoppen/workshopsene som en mulighed for at åbne for mere selvkærlighed.