Praktiske oplysninger

Tilmelding og tilmeldingsfrist 
Du tilmelder dig vores kurser på www.fof-sonderborg.dk. Alternativt kan du sende en mail på info@fof-sonderborg.dk eller ringe i vores telefontid. Hold sættes i gang, når der er tilstrækkeligt med (betalte) tilmeldinger. Tilmeld dig hurtigst muligt, så holdet ikke aflyses. Kun tilmeldte får besked om eventuelle aflysninger. Mød aldrig op på et hold uden at være tilmeldt. 

Startdato og aflysning af hold 
Der sendes besked ud om holdstart, når der er nok tilmeldte. Er der ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger en uge inden planlagt holdstart, vil holdet blive aflyst. 

Afbud/afmelding 

Det er vigtigt, at du giver besked i god tid, hvis du bliver forhindret i at deltage på et hold. Manglende betaling bliver ikke betragtet som en afmelding. Framelding kan ske indtil 10 dage, før kurset starter. Det indbetalte kursusgebyr vil da blive tilbagebetalt, dog fratrækkes et administrationsgebyr på 50 kr. Herefter er tilmeldingen bindende, og gebyret kan ikke refunderes. I enkelte tilfælde er fristerne anderledes. Det vil i så fald fremgå på vores hjemmeside under det enkelte hold. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 50 kr. 


Betaling 
Som noget nyt tager vi på hjemmesiden nu imod Dankort og Visa/Dankort. Beløbet trækkes først, når du er sikret en plads på holdet. Hvis du tilmelder dig på mail eller telefon, vil du modtage en mail med betalingsinformationer. 

Rykker- og administrationsgebyr 
Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 50 kr. Ligeledes pålægges et administrationsgebyr på 50 kr. ved fakturering, postfremsendelse af girokort, manuelle kvitteringer o.l. 

Varighed af undervisning og foredrag 
Ved hvert hold er angivet, hvor mange mødegange det omfatter. En undervisningslektion varer ifølge folkeoplysningsloven 45 minutter + 10 minutters pause. Foredrag varer typisk 1,5-2 timer. 

Ferie 
Aftenskolens ferier følger som udgangspunkt skoleferierne. Kontoret og telefonen vil være lukket i ferieperioderne og på helligdage. Som udgangspunkt undervises der ikke i skolernes ferier. Enkelte undtagelser kan forekomme. 

Materialer 
Bøger og andet undervisningsmateriale er ikke indeholdt i kursusprisen. Det aftales og afregnes med den enkelte underviser. Så vidt muligt vil de forventede udgifter fremgå af vores hjemmeside. 

Deltagere fra andre kommuner 
Bor du uden for Sønderborg Kommune, er du også velkommen til at deltage på vores kurser. Du skal blot oplyse dit CPR-nr. ved tilmelding. 

Persondataloven 
Alle oplysninger på deltagere hos FOF-Sønderborg registreres i vores lokale administrationssystem, der er sikret i aflåste lokaler. Data videregives kun i nødvendigt omfang til underviserne og kommunal instans i forhold til folkeoplysningsloven. Oplysninger gemmes så længe, det vurderes aktuelt, og minimum i 5 år jf. regnskabsloven. 

Forbehold 
Vi tager forbehold for fejl og mangler, trykfejl og ændringer i det udsendte program. Desuden tager vi forbehold for ændringer af undervisere, undervisningstider og -steder, foruden mangler i kommunale lokalers tilstand og udstyr. 

Kontaktinformationer 
Telefon: 93 88 15 97 
Hjemmeside: www.fof-sonderborg.dk 
Mailadresse: info@fof-sonderborg.dk 
CVR-nr.: 14 92 32 84 

Telefon- og kontortid 
Der er telefontid mandag-torsdag kl. 9.30-12.30. Har du brug for at komme forbi kontoret, så ring eller skriv og lav en aftale inden. 

FOF-Sønderborgs bestyrelse 
Formand Preben Grinsted, Augustenborg 
Næstformand Jesper Esbensen, Sønderborg 
Svend Koch, Augustenborg 
Eva Carstensen, Lysabild 
Jesper Menné, Sønderborg 
Hans Peter Ballegaard, Sydals (suppleant) 

Kursusservice 
Vi hjælper gerne med at arrangere kurser for firmaer, foreninger og private. 

Forretningsbetingelser 

Vores forretningsbetingelser vil i deres opdaterede version altid være at finde her på vores hjemmeside.