Skip to content
Foredragsrække om kunst og kulturhistorie i FOF Slagelse

Seniorakademiet - Kunst og kulturhistorie

Seniorakademiet - Kunst og kulturhistorie

Romantik er oprør! Oprør mod oplysningstidens dyrkelse af intellekt og fornuft og en reaktion mod det morads Europa befinder sig i, i kølvandet på den franske revolution og Napoleonskrigene.

Kunstnere overalt i Europa svarer igen med hver deres bud på, hvordan en ny kunst til en ny tid skal se ud. I Spanien tager Goya livtag med krigens rædsler, og de franske kunstnere Géricault og Delacroix kritiserer i kæmpe formater deres egen samtid. For kunstnere som Friedrich, Constable og Turner, bliver landskabsmaleriet den nye slagmark, hvor de kan udforske et hidtil uset potentiale i genren.

På kurset dykker vi sammen med mag.art. Birgitte Zacho ned i denne spændende periode og bliver klogere på de mange forskellige tendenser, der præger den europæiske kunstscene i begyndelsen af 1800-tallet. 

Tidlige romantiske strømninger
I slutningen af 1700-tallet lægges grunden til den romantiske periode. Den romantiske landskabshave vinder frem, og i kunsten dyrkes en særlig følsomhed, som undersøger sindets ukontrollerbare dybder. 
Torsdag 26-01-2023 kl. 10:00

Revolution og krig
Da den franske revolution brød ud i 1789, satte det en kædereaktion af begivenheder i gang. Krig og tilbagevendende revolutioner kom til at præge de næste mange årtier. Kunstnere som Goya og Delacroix malede ikoniske billeder af krigens rædsler og revolutionens ånd. Vi skal se nærmere på det moderne historiemaleri, der opstår i og med de voldsomme begivenheder.  
Torsdag 02-02-2023 kl. 10:00

Med blikket mod himlen
I romantikken kom landskabsmaleriet til at spille en helt central rolle. Hos tyske kunstnere som Friedrich bruges det i en eksistentiel undersøgelse af menneskets væren i verden, friluftsmaleriet vinder frem, og en kunstner som Turner udvikler et radikalt nyt landskabsmaleri. Tidens nationalistiske tanker kunne også underbygges i det nationalromantiske landskabsmaleri. 
Torsdag 09-02-2023 kl. 10:00

Nostalgi og fremskridt  
I en tid hvor industrialiseringen og teknologiske fremskridt satte sine tydelige spor på samfundsudviklingen, så kunsten flere nostalgiske og tilbageskuende bevægelser. Nazarenere og præraphaelitter søgte deres inspiration i tiden før renæssancen. 
Torsdag 23-02-2023 kl. 10:00

Pris for alle 4 foredrag 480 kr.
Pris for et enkelt foredrag 150 kr.