Skip to content

Niveaubeskrivelser for sprogkurser

Sprogundervisningen hos FOF Syd- og Vestsjælland er inddelt i seks niveauer, som gør det muligt for dig at vurdere dit sproglige niveau og finde frem til, hvilket sproghold, der passer til netop dig.

Er du i tvivl om hvilket trin, der passer til dine forudsætninger, eller har du øvrige spørgsmål vedrørende sprogundervisning, vil vi meget gerne være behjælpelige. Du er altid velkommen til at kontakte os på info@fof-sydvest.dk eller tlf. 5852 8164.

Trin 1 – Begyndere

Dette niveau er for dig, som ikke har kendskab til sproget. Målet er, at du bliver i stand til at læse, tale og forstå på begynderniveau såsom at introducere dig selv og stille og besvare simple spørgsmål.

Trin 2 – Let øvede

Dette niveau er for dig, som kan bruge sproget til at stille og besvare simple spørgsmål i nutid og fortælle kort om dig selv. Målet er, at det grundlæggende ordforråd anvendes og udvides aktivt gennem træning af udtryksfærdighed og ved samtale, så du bliver i stand til at forstå og blive forstået i simple situationer.

Trin 3 – Øvede

Dette niveau er for dig, som forstår og er forståelig i hverdagssituationer. Du stiller og besvarer simple og korte spørgsmål relativt flydende. Der mangler dog stadig ordforråd samt evnen til at kunne bruge grammatikken helt. Målet er, at de allerede opnåede sprogfærdigheder styrkes og videreudvikles, så du bliver i stand til at forstå og ytre dig om kendte hverdagssituationer.

Trin 4 – Videregående

Dette niveau er for dig, der er i stand til at forstå og ytre dig på fremmedsproget. Du har et godt kendskab til sproget, anvender dets overordnede opbygning og kan omsætte grammatikken til praksis. Du forstår den overordnede mening i en samtale mellem indfødte, men har dog et begrænset ordforråd på visse områder. Målet er, at det opnåede sprogniveau vedligeholdes og videreudvikles ved samtale og diskussion på sproget, så du bliver i stand til at forstå og tale hensigtsmæssigt i forskellige situationer.

Trin 5 – Let avanceret

Dette niveau er for dig, der er i stand til at forstå og kommunikere i de fleste situationer, især én og én. Dit ordforråd er udvidet og du kan generelt følge et møde, et foredrag eller lignende, og du stiller selv spørgsmål omkring specifikke emner. Målet er, at det opnåede sprogniveau vedligeholdes og videreudvikles ved samtale og diskussion på sproget, så du kan kommunikere i forskellige situationer og kan præstere og opsummere dine idéer overfor en eller flere personer.

Trin 6 – Konversation

Dette niveau er for dig, der har et stort ordforråd og kun sjældent behøver at lede efter ord. Dine grammatiske fejl er ikke forstyrrende for tilhøreren. På kurset kommunikeres afslappet i hverdagssituationer. Målet er, at de opnåede sprogfærdigheder vedligeholdes og nuanceres ved samtale og diskussion, så du kan kommunikere afslappet og udtrykke dig korrekt på fremmedsproget.