Skip to content

Salgsbetingelser

Tilmelding

Tilmeld dig her på hjemmesiden, på tlf. 5852 8164 eller på FOF-kontoret. Du modtager efterfølgende en bekræftelse fra os. Din tilmelding er først endelig, når vi har modtaget betalingen. Mød aldrig op uden at være tilmeldt! 

Du kan vælge at betale med betalingskort og MobilePay, eller at få tilsendt et elektronisk indbetalingskort. Ved betaling med betalingskort skal du pga. nye EU-sikkerhedskrav i nogle tilfælde bekræfte dit køb med NemID/MitID. Læs mere om godkendelse af kortbetalinger her.

Du vil umiddelbart efter din tilmelding modtage en tilmeldingsbekræftelse med praktiske oplysninger om holdet og en faktura som kvittering på dit køb. Ved Netbank som betalingsform fremgår betalingsfristen og praktiske oplysninger af det indbetalingskort, du modtager på e-mail.

Kursusgebyr

Den anførte kursuspris omfatter administration, andel i lærerløn samt evt. leje af lokale og udstyr. Eventuelle undervisningsmaterialer afholdes af deltagerne efter aftale med underviseren, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. Priser markeret med * hører under de særlige kommunale tilskudsregler, som du kan læse mere om her.

Kursusinformation 

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at FOF Syd- og Vestsjællands administration og undervisere må kontakte dig via e-mail, brev og sms i forbindelse med din deltagelse på holdet. Det kan f.eks. være i forbindelse med aflysning.

Omlægning af undervisning

Vi forbeholder os retten til at omlægge undervisningen, f.eks. nedjustere deltagerantallet på holdet, flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med ny lærer pga. forfald eller med en vikar ved sygdom. 

Privatlivspolitik

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt. Når du er deltager eller kursist hos FOF Syd- og Vestsjælland, behandler vi en række oplysninger om dig og din husstand. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dine tilmeldinger. Læs vores privatlivspolitik her.

Afmelding og tilbagebetaling

Ønsker du at annullere din tilmelding, skal framelding ske senest 10 dage før kursusstart. Din refundering vil blive fratrukket et administrationsgebyr på 50 kr. Ved framelding senere end 10 dage før kursusstart, refunderes kursusgebyret ikke.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

  • ændring af undervisningssted
  • ændring af underviser
  • aflysninger pga. undervisers sygdom eller lign.*
  • lokaleaflysninger*
  • aflyste undervisningsgange i varmtvandsbassiner pga. omstændigheder, FOF ikke er ansvarlig for

*Kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet.

Ved aflysning af et kursus får alle tilmeldte besked, og det fulde kursusgebyr refunderes.

NB. Tilmelding til rejser, ture og foredrag er bindende, når betaling er indgået, medmindre pladsen kan afsættes til en ny deltager fra evt. venteliste. 

Fortrydelsesret

Køb af kurser, foredrag og lignende hos FOF Syd- og Vestsjælland er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mail info@fof-sydvest.dk.