Skip to content

Arbejdsmiljø for undervisere

Uden engagerede og kompetente undervisere kan vi ikke drive aftenskole. Vi tager derfor godt hånd om vores undervisere – fra det tætte samarbejde under oprettelsen af dit kursus og ved holdstart til at agere sparringspartner under hele forløbet. FOF arbejder for et arbejdsmiljø baseret på ærlighed, åbenhed, tillid og tryghed.

Ansættelse som underviser sker på timelønsbasis i henhold til Folkeoplysningsloven. Kursets afvikling er under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning. Senest én uge før planlagt holdstart får du besked af administrationen om, hvorvidt dit kursus har nok tilmeldte. 

Vores forventninger til dig som underviser er, at du er mødestabil, til at få fat på via enten e-mail eller tlf. og udviser fleksibilitet ift. kursusplanlægningen, samt at du såvel fagligt som pædagogisk kan favne dine kursister, så de får læring og gode oplevelser med hjem.

Som underviser kan du forvente af os, at du og dit kursus markedsføres bredt i vores to årlige kursuskataloger, på vores hjemmeside, i vores nyhedsbrev samt via Facebook-annoncering. På vores hjemmeside tilknytter vi desuden en underviserprofil til dit kursus, som beskriver dig og dine faglige kompetencer. Vi indsamler materiale til din underviserprofil ved ansættelse og/eller når du/vi vurderer, at profilen trænger til opdatering. 

FOF Syd- og Vestsjælland afholder et årligt lærermøde for vores undervisere. På tværs af landets FOF-afdelinger etableres desuden løbende undervisernetværk, hvor du har mulighed for at sparre og netværke med kollegaer inden for dit felt. FOF’s Sekretariat udbyder årligt interne udviklingskurser for undervisere. Læs mere om kurser og netværksgrupper her.