Skip to content

Kommunale tilskudsregler

I nogle kommuner kan pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og kontanthjælpsmodtagere deltage i vores aktiviteter til en nedsat pris. For at modtage tilskuddet, skal man være bosiddende i den kommune som aktiviteten afholdes i.

Tilskuddet gives af kommunen til deltagelse på hold, der afvikles under ”Lov om støtte til Folkeoplysning”, og der gives derfor ikke tilskud på hold som bridge m.m. 

For at være berettiget til nedsat pris, skal du oplyse dit CPR-nummer ved tilmelding. 

Der ydes tilskud i Næstved Kommune på 12,50% af prisen pr. kursus til pensionister, arbejdsledige, efterlønsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere med bopæl i Næstved Kommune. Der ydes ikke tilskud til deltagerbetaling på enkeltforedrag og ture.

Der ydes ikke tilskud i Slagelse, Sorø og Ringsted Kommune.