Skip to content
Studiekreds og kunsthøjskole om Bauhaus-skolen i FOF Syd- og Vestsjælland

Kunsthøjskole - Bauhaus-skolen 1919-2023

Kunsthøjskole - Bauhaus-skolen 1919-2023

Det er nu lidt mere end 100 år siden den tyske Bauhaus-skole blev grundlagt. Den ændrede kunsthåndværk, kunst og arkitektur og fornyede også pædagogikken. Den havde forgreninger ind i tidens litteratur, blev brugt politisk og havde konsekvenser for kønsrollemønsteret. 

Foredragene indkredser skolens virke mellem Weimar, Dessau og Berlin i årene 1919-1933 og belyser dens sammenhæng med tidens tyske kunst og kultur. Vi inddrager forskelligt nyere filmmateriale og perspektiverer til eftertidens og resten af verdens reception af Bauhaus, ikke mindst set i lyset af skolens hundredårs-jubilæum i 2019, som man især fejrede i Forbundsrepublikken. 

  1. Den historiske optakt til Bauhaus
  2. Etableringen af skolen: Profil
  3. Ledere, lærere og elever på skolen
  4. Skolens udstråling: Reception og virkning frem til i dag

Karin Wolgast, ph.d. i tysk