Skip to content
Lær at engelsk i FOF

Engelsk niv. 1

Engelsk niv. 1

Vi starter fra bunden og dit kendskab til det engelske sprog er intet eller ret begrænset. Du har måske gået til engelsk på et tidligere tidspunkt eller snuset lidt til sproget på anden vis.

Vi arbejder med dagligdags emner både mundtligt og skriftligt.

Vi vil have fokus på basalt ordforråd, basale sætninger og grammatiske regler. Vi skal arbejde med sproget via forskellige medier og øve samtale, læsning og skrivning. 

Udgifter til materialer må påregnes og afregnes direkte med underviseren.