Skip to content

Praktisk information

Tilmelding
Tilmelding er nemt. Du kan tilmelde dig vore kurser over nettet på www.fof.dk/nordvestjylland, ringe til os på tlf. 9741 1964, maile på mail@fof-nvj.dk eller ved personlig henvendelse på FOF’s kontor, Brogårdsvej 2, 7500 Holstebro.

Tilmelder du dig via vores hjemmeside, vil du efter tilmeldingen modtage en bekræftelse på at du er tilmeldt kurset/foredraget. Her oplyses undervisningssted, underviser, fag og mødedato. Du kan sagtens tilmelde dig et hold, selvom der er venteliste.

Betaling
Ved tilmelding på hjemmesiden betales med Dankort. Hvis du tilmelder dig på mail eller telefon, modtager du en giromail med betalingsID til netbank. Betalingsfristen skal overholdes. Manglende betaling regnes IKKE som en framelding, men du kan risikere, at din plads bliver givet til en anden, såfremt der er venteliste. Før kurset/arrangementet starter modtager du en giromail eller et girokort. Betaling skal være foretaget inden betalingsfristens udløb, ellers har FOF ret til at give pladsen til en anden.

Hvad koster det?
Prisen afhænger dels af hvor mange lektioner der undervises i, men også tilrettelæggelsesformen og undervisningsstedet. Således koster kurser med samme lektionsantal ikke nødvendigvis det samme.

Materialeudgifter
I nogle tilfælde vil der udover kursusgebyret være ekstra udgifter til materialer. Det kan fx være bøger til sproghold, diverse materialer til kreative fag eller madhold ligesom det kan være forplejning til foredrag. Det vil i så fald fremgå af kursusbeskrivelsen.

Framelding / tilbagebetaling
Bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig give os besked hurtigst muligt. Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 8 dage før holdets planlagte start, dog med fradrag af administrationsgebyr på kr. 75,-. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret kan ikke refunderes. Kan et kursus eller foredrag mod forventning ikke igangsættes, returneres hele indbetalingen.

Undtagelser
Der kan for det enkelte hold/arrangement være undtagelser – fx ved foredrag, ture/weekendture og rejser. Her vil tilmeldingen være bindende og der foretages ikke tilbagebetaling.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@fof-nvj.dk.

Kontortid

Kontoret er åbent mandag til onsdag kl. 9-12,  torsdag, fredag og skolefridage lukket (der kan dog være undtagelser i tilfælde af møder og kurser). Kontoret holder lukket på alle skolefridage.

Gældenden for alle fag
Der tages forbehold over for ændringer, trykfejl og lærernavne, idet en lærer kan blive forhindret i at gennemføre den aftalte undervisning.

Kursusservice
Vi hjælper gerne med at arrangere kurser for firmaer, foreninger og private. Vi kan sørge for lokaler, undervisere, foredragsholdere m.v.