Skip to content
Kunstskolen Rammen Forår 2022 FOF Køge Bugt

Kunstskolen Rammen

Kunstskolen Rammen

En alternativ kunstskole
Kunstskolen Rammen er en dagskole som tilbyder kunstundervisning for unge og voksne med særlige behov og med interesse for kunst og kreativitet. Skolen er åben for alle og rummer både elever med psykiske vanskeligheder, synshæmmede, fysisk handicappede, udviklingshæmmede og autister.

Der undervises med en individuel og anerkendende tilgang til eleverne, og mål og indhold tilrettelægges og udarbejdes i tæt samarbejde med den enkelte elev. Lærerne samarbejder om at styrke eleverne på alle planer: Personligt, socialt og fagligt.

Al undervisning på skolen har det overordnede mål at øge elevernes selvværd og selvstændighed. Kreativiteten bruges også når det drejer sig om undervisning i humanistiske og videnskabelige fag.

Desuden tilbydes eleverne at få undervisning i emner som krop, sundhed og bo-træning. Der undervises 5 dage om ugen fra kl. 9 til 14.30. Kunstskolen Rammen tilbyder to kreative linjer, hvor du som elev kan udfolde og styrke dine evner.

Grafisk og kreativ
På den grafiske linje arbejder vi med grafisk og visuel kommunikation. I den klassiske og traditionelle form, anvender vi tegning/tegneserie, foto, collage og kommunikation. I den digitale form arbejder vi med billedbehandling, layout og design. Vi arbejder også med produktion og kunstvideoer og mindre animationsfilm og eleven opnår her forståelse for de mange processer, der ligger til grund for en filmproduktion. Kontakt skolen for yderligere informationer.

Vi arbejder primært på iMac udstyret med nyeste software. Kunstlinjen henvender sig til dig der kan lide at udfolde dig selv kunstnerisk. Underviserne er udøvende kunstnere, og vil være med til at udvikle dig kunstnerisk. Der arbejdes med maling/tegning, tryk, skulptur/installation, modellering, raku-brænding, mixed media og grafik. Desuden besøger vi udstillinger for inspiration. Kontakt skolen for yderligere informationer.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på kogebugt@fof.dk eller tlf. 5665 5322. Du kan også kontakte Kunstskolen direkte på tlf. 2565 2907 eller læse mere på Kunstskolens hjemmeside her.