Skip to content

Salgsbetingelser

Tilmelding

Uanset om du bor en af vores 7 kommuner eller ej, kan du deltage på et kursus eller hold hos FOF Køge Bugt. Du kan vælge følgende former for tilmelding: 


  1. Tilmeld dig via hjemmesiden, og betal med Dankort, MobilePay eller få tilsendt et elektronisk girokort til din mail. Grundet nye EU-sikkerhedskrav ved betaling med Dankort skal du bekræfte dit køb med NemID*.
  2. Send en mail til kogebugt@fof.dk eller ring til os på 5665 5322. Vi sender en bekræftende mail med betalingsoplysninger. Husk at oplyse navn, adresse, mail og telefonnummer. 
  3. Ved personlig henvendelse på FOF Køge Bugts kontor, Brogade 19, 1, 4600 Køge. 

Bemærk, at vi ikke fremsender mødekort. Det elektroniske girokort fungerer som mødekort efter indbetaling.


Du er først tilmeldt et hold, når din betaling er gennemført. Vær opmærksom på at nogle hold hurtigt bliver fyldt op. Er der ikke plads på det hold du ønsker at deltage på, er du velkommen til at kontakte os og blive skrevet på venteliste. Du vil da blive kontaktet direkte, såfremt der bliver en plads ledig. 


Oplysninger om startdato, undervisningssted og lokale vil fremgå af tilmeldingsbekræftelsen, der sendes til din e-mail.


*EU’s skærpede sikkerhedskrav betyder, at du fremover skal godkende dine betalinger på nettet på en af følgende måder:

  • NemID: Du vil blive bedt om at indtaste dit NemID brugernavn samt adgangskode og herefter bekræfte via NemID appen på din telefon eller NemID nøgleviser.
  • SMS-kode: Du modtager en engangskode på SMS fra Nets, som du skal indtaste ved betaling.

Læs mere om godkendelse af kortbetalinger her.


Kursusinformation

Ved tilmelding til kurser, foredrag eller oplevelser, giver du automatisk samtykke til, at FOF Køge Bugts administration og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på holdet via e-mail, sms eller brev. Dette kan skyldtes f.eks. kursusinformationer om aflysninger, ændringer m.m. 


Kursusgebyr og materialeudgifter

Kursusprisen er anført ud for de enkelte hold. Medmindre andet er angivet, er prisen ekskl. undervisningsmaterialer såsom råvarer, bøger m.m. Bemærk venligst at eventuelle ekstra udgifter til materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne omkostning afholdes af deltagerene, medmindre andet fremgår af kursus beskrivelsen.


Priser og tilskud

Deltagergebyret er anført ud for hvert kursus. Prisen afhænger dels af hvor mange lektioner, der undervises, men også af tilrettelæggelsesformen. Således koster kurser med samme timetal ikke nødvendigvis det samme. 


Nogle kommuner giver reduktion i prisen for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige ved deltagelse på hold i egen kommune, andre gør ikke. Er du bosat i en kommune, som tilbyder en rabatordning, kan du gøre brug af denne på vores kurser, foredrag og oplevelser. Indgår madvarer og drikkevarer som en del af kurset eller arrangementet, gives der ikke tilskud

 

Rabatordnininger i Ishøj Kommune

Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og kontanthjælpsmodtagere med bopæl i Ishøj kommune og studerende, der kan fremvise en kopi af en gyldig SU-støttemeddelelse med bopæl i Ishøj kommune, modtager tilskud på 800 kr. pr. kalenderår mod betaling á 50 kr. per. kursus. Tilskud ydes kun til undervisning hørende under Folkeoplysningslove, og der er derfor ikke reduceret pris på f.eks. bridge. Bemærk at der ikke ydes tilskud til motionsgymnastik, herunder Zumba m.m. 

 

Rabatordninger i Køge Kommune

Pensionister, herunder folke- og førtidspensionsbevilliget, bosiddende i Køge kommune kan ansøge om Aftenskolernes Seniorpas. Der ydes tilskud til 1 seniorpas pr. kalenderår til kurser der afholdes i Køge kommune. Der ydes ikke tilskud til foredrag og ture. Ønskes ansøgning om Aftenskolernes Seniorpas, udfyldes pågældende skema. Har du spørgsmål om dette, er du velkommen til at kontakte os på kogebugt@fof.dk eller tlf. 5665 5322. 

 

Rabatordninger i Roskilde Kommune

Pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Roskilde kommune får hhv. 7 kr. pr. lektion og 22 kr. pr. foredrag, og 5 kr. pr. lektion og 22 kr. pr. foredrag i Roskilde kommune. Bemærk at at der ikke ydes tilskud til debatarrangementer.

 

Andre kommuner

Er du bosiddende udenfor Køge Kommune, men ønsker at deltage i et af FOF Køge Bugts kurser, foredrag eller oplevelser ydes der ikke tilskud. Deltagere fra andre kommuner er meget velkomne i FOF Køge Bugt mod opgivelse af CPR-nr.

 

Der må tages forbehold for ændringer i kommunernes tilskudsordninger samt trykfejl i programmet. 

 

Privatlivspolitik

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt. Når du er deltager eller kursist hos FOF Køge Bugt, behandler en række oplysninger om dig og din husstand. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dine tilmeldinger. Læs vores privatlivspolitik her.

 

Afmelding og tilbagebetaling

Ønsker du af en eller flere grunde at annullere din tilmelding, kan tilbagebetaling ske indtil 14 dage før kursets/foredragets planlagte start. Vær opmærksom på at din betaling vil blive fratrukket et administrationsgebyr på 100 kr. Er der mindre end 14 dage til start, er tilmeldingen bindende -uanset årsag- og betalingen kan ikke refunderes. 

 

Fortrydelsesret

Bemærk venligst vedr. fortrydelsesret: Køb af kurser, foredrag og lignende hos FOF Køge Bugt er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).

 

Corona-retningslinjer

Det skal være trygt for dig at deltage i aktiviteter i FOF Køge Bugt. Vi har derfor indført en række retningslinjer for at sikre, at al undervisning foregår i trygge rammer for både kursister og undervisere. Læs mere om retningslinjerne her.

 

Forhåndstilmeldinger

Når du har været tilmeldt et sæsonhold (kursus eller foredragsrække) hos FOF Køge Bugt, reserverer vi en plads til dig på samme hold i næste sæson. Forhåndstilmeldingen er kun et tilbud – hvis ikke du har betalt inden betalingsfristens udløb, frigiver vi pladsen til andre interesserede. Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være, hvis et bassin lukkes på grund af forurening eller lokaler, der lukkes som følge af skybrud. I tilfælde af force majeure vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb. 

 

Omlægning af undervisning

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at omlægge undervisningen, f.eks. afholde mødegange som onlineundervisning, nedjustere deltagerantallet på holdet, flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med en vikar ved sygdom osv.

 

Teaterbilletter refunderes ikke

Der tages forbehold for ændring af underviser og sted samt aflysning/forlængelse pga. sygdom el.lign.

 

Force majeure

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være, hvis et bassin lukkes på grund af forurening eller lokaler, der lukkes som følge af skybrud. I tilfælde af force majeure vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb