Skip to content
Mindfulness gør noget godt for dig - kurser og workshops hos FOF Nordvestjylland, Holstebro

Kursus i Mindfulness

Kursus i Mindfulness

Mindfulness kurset er for dig, der gerne vil lære at være i dit liv på en måde, hvor du er venlig mod dig selv.

Man kan sige, at det at være mindful er en tilstand – det er en måde at ”være til” på.

Mindfulness kurset kan være en hjælp, hvis du ønsker at være mere til stede i nuet, og lære at være sammen med dig selv på en god og konstruktiv måde.
Vi træner mindfulness gennem meditation og ved at øve os i de syv principper, der danner grundlag for den livsindstilling, som mindfulness også er.

Når du træner mindfulness, bliver du bevidst om dine egne tanker, følelser og kropsfornemmelser, og du bliver bedre til at håndtere stress og problemsituationer.

Du skal forvente under hele forløbet at afsætte 15 min dagligt til at øve meditation, og du vil få en lille opgave i opmærksomhed at arbejde med i tiden mellem hver gang, vi mødes.

Tre forskellige ting
Mindfulness er altså mere end blot en form for meditation. For at forklare hvad det også er, kan man dele mindfulness op i tre dele:
1. meditation som mental træning
2. en livsindstilling
3. en filosofi

Mindfulness meditation
I meditationen træner vi de dele i hjernen, der kontrollerer vores bevidsthed, vores opmærksomhed og vores selvregulering. Det er en form for mental træning, hvor vi lærer at registrere, acceptere og slippe de tanker og følelser, der trækker os i retninger, der ikke gør noget godt for os.
Meditationen øger på den måde vores evne til at være fokuseret og afslappet.

Livsindstilling
Mindfulness kan beskrives med syv principper, der samlet danner grundlag for den livsindstilling, mindfulness også er. Når vi fokuserer vores opmærksomhed ud fra disse principper, bliver vi meget bedre i stand til at opleve verden som ”den virkelig er”, og dermed kan vi bedre reagere og agere på en god og konstruktiv måde.

Filosofi
Mindfulness filosofien udspringer af en gammel spirituel tradition i Østen, og er igennem nyere tid blevet arbejdet ind i en moderne vestlig tradition, som et middel til stressreduktion og som en egen-terapeutisk praksis og selvudvikling. Man behøver altså ikke at skulle bekende sig til buddhisme eller andre religioner for at praktisere mindfulness.