Skip to content
Sangundervisning i FOF

Kom i gang med sang II

Kom i gang med sang II

Har du allerede et basalt kendskab til stemmens placering, holdning, støtte og det at turde synge for andre? Eller har du sunget i kor før, uden at kende til teknik? Føler du dig en smule usikker på dit fundament som sanger?

Sang handler om at finde dit naturlige udtryk; din naturlige stemme. Din krop er din stemmens klangbund, der bestemmer, hvordan du lyder. På dette kursus arbejder vi videre med jordforbindelse, holdning, støtte, afspænding og klang. Vi arbejder med at finde din stemmes egenart og lære dig at turde holde af den og slippe den fri. Og vi fortsætter med at lave små koropgaver, så det at lytte og tilpasse sig helheden trænes. Vi arbejder også individuelt og målrettet dit behov, så din selvtillid udvikles.

Desuden introduceres grundlæggende udtalefif og fortolkning. Målet er at skabe et sikkert fundament og langsomt bygge din stemmes udholdenhed op. Da stemmen er et kompliceret instrument af muskulatur, der skal styrkes, får du de bedste resultater, hvis du har mulighed for at øve lidt derhjemme, meget regelmæssigt.

Kurset er for dig, der allerede har været på kursus I eller har tilegnet dig nogen basal teknik ved at synge.