Salgsbetingelser

Tilmelding

Tilmeld dig her på hjemmesiden, på tlf. 5852 8164 eller på FOF-kontoret. Du modtager efterfølgende en bekræftelse fra os. Din tilmelding er først endelig, når vi har modtaget betalingen.

Du kan vælge at betale med Dankort og MobilePay, eller at få tilsendt et elektronisk indbetalingskort. Ved Netbank som betalingsform fremgår betalingsfristen og praktiske oplysninger af det indbetalingskort, du modtager på e-mail. Ved betaling med Dankort trækkes beløbet først, når det er sikret, at der er plads på holdet. Derefter tilsendes bekræftelse via e-mail med angivelse af undervisningssted og startdato. 

Mød aldrig op uden at være tilmeldt! 

Kursusgebyr

Den anførte kursuspris omfatter administration, andel i lærerløn samt evt. leje af lokale og udstyr. Eventuelle undervisningsmaterialer afholdes af deltagerne efter aftale med underviseren, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. Priser markeret med * hører under de særlige kommunale tilskudsregler, som du kan læse mere om her.

Kursusinformation tilsendes per e-mail og sms

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at FOF Syd- og Vestsjællands administration og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på holdet via brev, e-mail eller sms. Det kan f.eks. være kursusinformationer som f.eks. aflysninger. 

Omlægning af undervisning

Vi forbeholder os retten til at omlægge undervisningen, f.eks. nedjustere deltagerantallet på holdet, flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med ny lærer pga. forfald eller med en vikar ved sygdom osv.

Corona-retningslinjer

Vi forsøger at tilrettelægge vores kurser, foredrag og ture, så du kan føle dig tryg ved at deltage i vores aktiviteter. Vi har fastlagt nogle retningslinjer, der gør sig gældende for alle vores aktiviteter per 1. august 2020. Når du tilmelder dig vores aktiviteter med opstart efter denne dato, accepterer du hermed disse vilkår. Læs alle FOF Syd- og Vestsjællands corona-retningslinjer her.

Afmelding og tilbagebetaling

Framelding skal ske senest 10 dage før kursusstart, og det indbetalte kursusgebyr refunderes fratrukket et administrationsgebyr på 50 kr. Ved framelding senere end 10 dage før kursusstart, refunderes kursusgebyret ikke.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

  • ændring af undervisningssted
  • ændring af underviser
  • aflysninger pga. undervisers sygdom eller lign.*
  • lokaleaflysninger*
  • aflyste undervisningsgange i varmtvandsbassiner pga. omstændigheder, FOF ikke er ansvarlig for

* Kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet.

NB: Tilmelding til rejser, ture og foredrag er bindende, når betaling er indgået, medmindre pladsen kan afsættes til en ny deltager fra evt. venteliste. 

Ved aflysning af et kursus får alle tilmeldte besked, og det fulde kursusgebyr refunderes.

Fortrydelsesret

Bemærk venligst vedr. fortrydelsesret: Køb af kurser, foredrag og lignende hos FOF Syd- og Vestsjælland er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-sydvest.dk.

Der tages forbehold for ændringer i tilskudsregler og love samt for eventuelle tastefejl.