Tilskudsregler

Generelle tilskudsregler:

I henhold til Folkeoplysningsloven skal fødselsdato, navn og adresse oplyses ved tilmelding. Ved kurser uden for egen kommune skal der oplyses fuldt CPR-nr.
Ved hold med hensyntagende undervisning (*små hold) kræves CPR-nr. og underskrift på en tro- og loveerklæring. Erklæringen skal udfyldes for hvert hold, man ønsker at deltage på. Erklæringer fra tidligere sæsoner kan ikke genbruges. Reglerne er fastsat af kommunerne.

Særlige kommunale tilskudsregler:

Nedenstående tilskud ydes til personer, der tilmelder sig en aktivitet i egen bopælskommune, og som opfylder nedenstående kriterier. Der kan kræves dokumentation efter forlangende, og der skal oplyses CPR-nr.

Slagelse Kommune:

Der ydes et tilskud til kursister på hensyntagende hold, jf. definitionen i retningslinjer for handicapundervisning/hensyntagende undervisning, hvis holdet har mindst 15 lektioner, og deltagerne bor i Slagelse Kommune. 
Der ydes ikke tilskud til almene hold, sang- og instrumentalundervisning samt foredrag. 
Beløbet fastsættes hvert år.

Sorø Kommune:

Der ydes tilskud på 25 % af prisen pr. kursus, dog max. 200 kr. til pensionister med en tillægsprocent på 100%. Kursisten skal selv henvende sig til Borgerservice for at få udbetalt tilskud. 

Næstved Kommune:

Der ydes tilskud på 12,50 % af prisen pr. kursus til pensionister, fuldtidsarbejdsløse, efterlønsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Ringsted Kommune:

Der ydes ingen tilskud.


Der tages forbehold for ændringer i tilskudsregler og love.