Skip to content

Juhuuuu – aftenskolen genåbner fra 16. januar, og du kan igen deltage fysisk i kurser, foredrag m.v. ved FOF Djursland

Læs mere info om corona

Qigong & Harmonisk styrke træning

Qigong & Harmonisk styrke træning

Qigong – harmoniske bevægemønstre der styrker kroppen egne resourcer for healing

Qigong integrerer principperne for naturlige bevægemønstre, livskraft og autencitet. Systemet er meget praksisorienteret idet fuld forståelse af os selv sker igennem bevægelse af vores egne sanser. Det betyder, at vi selv tester principperne for livskraft og derigemmen opnår en forståelse af, hvordan det virker i kroppen og den måde vi facilitere og udtrykker livskraften på.
Qigongen bliver rigtig udfoldet, når vi går på opdagelse i de 6 bevægelsesretninger. Her tager vi udgangspunktet i naturens elementer, og det første element ud af fem er jord. Bevægelserne udgør harmoniske og kraftfulde udtryk, hvor modsætninger bliver hinandens styrker og en viden til hverdagslivet.
For at få størst udbytte af træningen er din nysgerrighed på dig selv den største faciliteter.

Harmonisk styrketræning

Styrketræningen er både kraftfuld og skånsom og alle kan være med. Træningen tager udgangpunkt i tibetansk shambala warrior træning og går i dybden med at styrke muskler og øge kroppens fleksibilitet. For at skabe en stærk krop indeholder undervisningen metoder til at opløse blokeringer i kroppen. Harmonisk styrketræning er et godt supplement til at øge vores livskraft og facilliter evnen for kropsbevidsthed og kinæstetisk sans.

Sanseintegration og sanseprofil

På holdet tilbyder jeg at lave en sensorisk profil baseret på hvordan dit sensoriske system bearbejder og integrerer sanser ind vores daglige liv. Det er et ergoterapeutisk undersøgelsesværktøj og giver et aktuelt billede af, hvordan du bruger dit sensoriske system på nuværende tidspunkt. Profilen kan spotte, hvor du har dine styrke og hvor du bruger kompenserende strategier for manglende sanseintegration. Bevidsthed om rod-årsager til vores udfordringer kan hjælpe os med at forstå os selv bedre og finde løsninger på sundhedsspørgsmål.