Skip to content
Kurser i mindfulness hos FOF Køge Bugt

8-ugers mindfulness forløb - Egedal

8-ugers mindfulness forløb - Egedal

Mindfulness er træning i at få det bedre og opnå en større følelse af frihed og glæde. Du vil lære om kroppens reaktioner på belastning samt at observere det, der foregår i dig, med større venlighed og accept. Der er mange studier der viser, at mindfulness mindsker og/eller forebygger stress, angst og depression.  

Forløbet er interaktivt og deltagernes erfaringer og oplevelser udforskes og deles undervejs i forløbet.

 

Forløbet er ikke terapi, men gruppeundervisning i meditation og mindfulness-træning med siddende, liggende og gående meditationer samt let stræk og mindful bevægelse, hvor alle kan deltage. Principperne accept, venlighed, åbenhed og medfølelse, der kendetegner mindfulness, er grundstenene i forløbet. Mindfulness er en gave, som du kan anvende hver dag resten af dit liv, og som hjælper dig med at leve det liv, du ønsker.   

 

Mindfulness kan medvirke til følgende:  

-Bedre søvn 

-Større venlighed mod dig selv og andre 

-Større kreativitet 

-Mindre tankemylder 

-Mere ro  

-Større følelse af velvære og glæde 

 

Forløbet bygger på de forsknings baserede programmer MBSR og MBKT, som er udviklet i USA.  

Du er velkommen til at kontakte underviseren, hvis du har spørgsmål.