Skip to content

Fusion mellem FOF Køge Bugt og FOF Egedal

FOF Egedal er pr. 1. januar 2022 fusioneret med FOF Køge Bugt. Du kan derfor finde alle dine yndlingskurser på FOF Køge Bugts hjemmeside. Du kan læse mere om fusionen mellem FOF Egedal og FOF Køge Bugt herunder. 

Direktør for FOF Køge Bugt og FOF Egedal Tine Koop

Kræfter til mere

En fusion med FOF Køge Bugt skal give større udbud og bedre markedsføring.

 

FOF Egedal ønsker at give borgerne tilbud om flere og mere alsidige kurser og aktiviteter i alle dele af kommunen. Det er baggrunden for, at den lokale afdeling af Folkeligt Oplysnings Forbund har besluttet at fusionere med FOF Køge Bugt med virkning fra den 1. januar 2022. FOF Egedals formand Ingrid Bay oplyser, at fusionen betyder at lederen af FOF Køge Bugt gennem over 20 år Tine Koop bliver den overordnede leder:

 

»Lederen af FOF Køge Bugt Tine Kop er utrolig dynamisk og meget dygtig, og vi i bestyrelsen for FOF Egedal har fuld tillid til, at dette boost i FOF Egedals aftenskoletilbud vil være til gavn og glæde for borgerne i Egedal, der alene skal vænne sig til det nye navn: FOF Køge Bugt og FOF Egedal, forklarer Ingrid Bay. FOF Egedal vil være repræsenteret i den overordnede bestyrelse, og derudover vil den lokale afdeling have et lokalt udvalg, der varetager kontakten til de øvrige skoler i kommunen, til Folkeoplysningsudvalget og den lokale administration. Desuden vil FOF Egedal også være at finde i det fælles program, som afdelingen i årevis har udsendt sammen med AOF, LOF og APA. – og det er både vi og kursisterne glade for« fortæller hun.

 

FOF Egedals nuværende leder Jan Poulsen bliver også som daglig leder af FOF Egedal, og fusionen får heller ingen betydning eller kursister, da al undervisning fortsætter som hidtil planlagt. Til gengæld skulle fusionen gerne give FOF Køge Bugt og FOF Egedal kræfter til at løfte flere opgaver og aktiviteter, så de kan tilbyde flere, større og bedre kurser sammen -og også gerne endnu mere stabil tilstedeværelse med kurser i Ledøje-Smørum, hvor det hidtil har knebet med det:

 

»Vi håber, det giver ekstra muligheder at være en del af en større enhed, siger Ingrid Bay, der erkender at det er begrænset hvad én skoleleder kan nå i en halvtidsstilling. Vi ser det som et rigtig stort boost til et endnu kraftigere aftenskoletilbud i Egedal Kommune,« slutter hun.