Skip to content
Besøgscenter Storstrømsbroen

Besøgscenter Storstrømsbroen

Ulrik Winther Blindum fra Vejdirektoratet holder et oplæg om Storstrøms-projektet, hvorefter man kan se udstillingen i besøgscenteret.

Vejdirektoratet bygger en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 km lang og er Danmarks tredje største bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Folketinget besluttede med trafikaftalen af 21. marts 2013 at sætte gang i arbejdet med at anlægge en ny kombineret vej- og jernbanebro med cykel- og gangsti over Storstrømmen mellem Vordingborg og Orehoved.

En analyse foretaget af Banedanmark viste, at den nuværende Storstrømsbro ikke ville kunne holde til de større trafikmængder primært på jernbanen, som skal krydse broen, når Femern Bælt-forbindelsen til Tyskland åbner.

Besøget afsluttes med en let anretning inkl. en vand/øl, som er inkl. i prisen. 

Mødested: Besøgscenter Storstrømsbroen, Brovejen 16 B, Vordingborg