Skip to content

Hægtet af det digitale Danmark

Hægtet af det digitale Danmark

Onsdag d. 27. november kl. 19.00-21.00 

Foredrag v. Jakob Sorgenfri Kjær på Nakskov Bibliotek

Med mennesket i fokus adresserer Jakob Sorgenfri Kjær de sundhedsmæssige og demokratiske konsekvenser af den digitalisering, der forandrede vores liv og samfund i løbet af ganske få år. Journalisten bryder tabuer og problematiserer, hvordan en teknologibegejstret stat har sat mange borgere i en udsat position, hvor de risikerer et tab af ydelser, rettigheder, muligheder og værdighed. Foredraget tager afsæt i Jakob Sorgenfri Kjærs bog ”Kig op” (2024) og hans prisvindende artikelserie i Politiken om ’den digitale underklasse’. Den mere end 60 artikler lange serie handler om alle dem, der på den ene eller anden måde bliver hægtet af i mødet med det digitale Danmark og velfærdsstatens tiltagende krav til selvbetjening. Undersøgelser viser, at op mod hver tredje dansker i større eller mindre grad er udfordret af digitaliseringen. Velfungerende borgere i alle aldre risikerer at blive digitalt udsatte, enten kortvarigt eller permanent.  I det danske velfærdssamfund bryster vi os af en høj tillid til hinanden og til staten. Men hvordan påvirkes tilliden og sammenhængskraften i et samfund, hvor skærme i stigende grad afløser mødet mellem mennesker?

Om Jakob Sorgenfri Kjær

Jakob Sorgenfri Kjær er journalist på Politiken, hvor han på indlandsredaktionen beskæftiger sig med infrastruktur, digitalisering, sundhed og velfærd. Han har han også af flere omgange været en del af avisens gravergruppe, hvor han har været med til at afsløre svindel for millioner, brud på IT-sikkerhed og ulovligheder under metrobyggeriet. Han har siden modtaget flere priser for sit journalistiske arbejde, og er derudover forfatter til bogen ”Kig op” (2024), hvor han undersøger hvordan skærmene kom imellem os og hvordan vi tager kontrollen tilbage.

Entré pr. foredrag:

100 kr. (For medlemmer af LollandBibliotekernes biblioteksklub 80 kr.)

Entré til alle tre foredrag:

250 kr. (For medlemmer af LollandBibliotekernes biblioteksklub 200 kr.

Entré for studerende og unge under 25 år:

25 kr. (husk gyldig legitimation ved ankomst)

Billetter:

Billet til 3 foredrag om digital sundhed: https://lollandbib.dk/nakskov-bibliotek/arrangementer/voksen/foredrag/3-foredrag-om-digital-sundhed

Billet til Jakob Sorgenfri Kjær, 27. november: https://lollandbib.dk/nakskov-bibliotek/arrangementer/voksen/foredrag/haegtet-af-det-digitale-danmark