Speedbådskørekort

 

Speedbådskørekort 


På dette kursus vil der blive mulighed for at tage speedbådskørekort.

Pensum  omfatter  de  stillede krav fra Direktoratet  for  søfartsuddannelse.

Der vil blive mulighed  for  praktisk  øvelsessejlads på Skanderborg Sø.

Efter  endt  kursus  bliver der arrangeret  teoretisk  og  praktisk  prøve. 

Ud  over  kursusgebyr  må  der  påregnes  udgifter til undervisningsmateriale samt prøvegebyr til Søfartsstyrelsen.

Kurset afholdes i  samarbejde med Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub.

Hold 23 v. Regnar Høg Johnsen i Sejlklubbens klublokale, Sølystvej 32.
Mandage kl. 19.00-21.45
15. lek (5 gange)
Beg. 20. april

Pris 700,- kr