Skip to content

Bestyrelse

Bestyrelse for FOF Sydøstjylland pr. 9. marts 2021 

  • Jannik Haahr Antonsen (Formand)
  • Torben Svendsen (Næstformand)
  • Preben Poulsen
  • Søren Vanting
  • Karin Pedersen
  • Peter Stentoft (suppleant Horsens)
  • Richard Mathiesen (suppleant Hedensted)
  • Knud Erik Knudsen (suppleant Vejle)
  • Vakant (suppleant Billund)
  • Anne Vind Andersen (lærerrepræsentant)

Der skal gives deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen og denne vælges på generalforsamlingen. Deltagerrepræsentantens funktionsperiode er 1 år og har både taleret og stemmeret. Genvalg kan finde sted. Deltagerrepræsentanten skal ikke være medlem af foreningen.

Er du aktiv deltager på hold her hos FOF og har ovenstående din interesse, så kontakt skolelederen for yderligere information.

Se vores vedtægter her: Vedtægter