Skip to content
Sejlads i FOF

Duelighedsbevis

Duelighedsbevis

Pensum omfatter de stillede krav fra Direktoratet for søfartsuddannelse, hvor der undervises i sikkerhed til søs, søfartsregler, farvandsafmærkninger, søkort og navigation, gennemgang af bådens teknik og udstyr. 
Der vil blive mulighed for praktisk øvelsessejlads på Skanderborg Sø, når vejret tillader det.
Efter endt kursus bliver der arrangeret teoretisk og praktisk prøve. Ud over kursusgebyr må der påregnes udgifter til undervisningsmateriale samt prøvegebyr til Søfartsstyrelsen.

Kurset afholdes i samarbejde med Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub.